Ervaringsavond Ontmoet de Vrouwelijke Wizzars

Maandag-avonden 1x per maand 20- 22 uur/ Aanvang 19.45u./ Bijdrage 12 euro

20 januari- 17 februari - 23 maart - 27 april - 18 mei - 22 juni

 

 

 


 

 

 

Sinds 1998 ben ik betrokken geraakt bij de Wizzars van MyanMar en Tibet doordat zij met indringende boodschappen verschenen in mijn meditaties. Er werd gezegd dat wij elkaar ooit fysiek zouden ontmoeten en destijds leek dat ver van mijn realiteit af te staan. 

Pas een aantal jaren geleden kwam in dit proces voor mij een stroomversnelling dat uiteindelijk heeft geleid tot het bezoeken van het klooster van de Wizzars in MyanMar in februari 2019.  

Hier maakte ik kennis met de alchemist-monniken en de concrete kennis en wijsheid van de wizzars. Wizzars zijn zogenaamde verlichte mensen, langlevenden, bodhisattva's. 
In MyanMar zijn de wizzars voor zover men ze kent zeer gerespecteerd en veel inwoners hebben persoonlijke ervaringen met ze doordat de wizzars af en toe healingen en teachings geven in het openbaar..


Er zijn een aantal vrouwen bekend die vanuit ditzelfde klooster wizzars zijn geworden werd in het klooster met schuchterheid verteld toen ik er naar vroeg. Het boeddhisme in het algemeen bekeken kent nog steeds niet een volledig gelijkwaardige positie toe aan vrouwen. Ook de politieke situatie van Azie speelt hier een rol in waarom vrouwen over het algemeen in het verborgene hun pad naar Verlichting bewandelen. 
 
Na mijn thuiskomst terug in Nederland begonnen diverse vrouwelijke wizzars hun kennis middels directe communicatie te delen; een reeks van synchrone gebeurtenissen, heldere visioenen en teachings volgde en dit gaat nog steeds zo. 
Het is tijd zeggen zij dat het Sacrale feminine Bronaspect voor mensen in het lichaam Voelbaar wordt gemaakt, met andere woorden: het is nu de tijd dat vrouwen en mannen kennismaken met de vrouwelijke oerbron in zichzelf en dit gaan integreren. Deze integratie is een kosmische beweging waar lange, lange tijd op gewacht is en het zal veel bewustzijn letterlijk gaan ont-ketenen.

 

Nieuwe en tevens oeroude kennis hierover wil terug naar Aarde komen en herkend en opgenomen worden, zodat vrede en Harmonie kan ontstaan.

Dit zal niet alleen het eigen lichaam maar ook het dagelijks leven en de situaties op wereldschaal op een hoger niveau van bewustzijn harmoniseren. 

Het feminine Bronprincipe kent vele aspecten; de opgestegen meesters/ wizzars / godinnen zijn de ver-beelding en belichaming van deze aspecten. 

Door middel van Directe Communicatie geven de wizzars en opgestegen meesters hun wijsheid en Teachings door.
We gebruiken de sjamanendrum en soms klankschaal en andere instrumenten om in ceremonie te gaan.

 

Reacties vorige Ervaringsavonden

- 'Zeer bijzonder'

- 'pijn die ik voelde bij mijn hart, een kramp is nu weg'
- 'Het heeft me echt geraakt en in proces gebracht. Ik kijk nu anders tegen mijn leven aan'

- 'Ontzettend bedankt dat je dit doorgeeft. heel bijzonder'.

- 'Je voelt gewoon dat ze er zijn de wizzars, zo mooi..'


Praktisch
De Ervaringsavonden brengen verdieping en harmonisatie teweeg. Ze zijn afgestemd op de groep die er is en zijn in principe los van elkaar te volgen.
Data: 
Maandagavonden 1x per maand 20 januari -17 februari - 23 maart - 27 april - 18 mei - 22 juni
Tijd: 20- 22u. / inloop 19.30u.
Bijdrage: 12 euro incl.koffie/thee en iets lekkers
Lokatie: Crystal Owl, de Bourbonstraat 54 Sneek 

© 2020 by Crystal White Owl- EekeSjoukje Roodvoets