top of page

2024 - het doordringende geluid van Waarheid: 'Wierheid hat in skel lûd'

In het Fries zeggen we 'Wierheid hat in skel lûd' .. waarheid heeft een schel geluid, waarmee bedoeld wordt dat het erg pijnlijk kan zijn geconfronteerd te worden met de naakte waarheid. Tevens kan het vertaald betekenen dat waarheid een geluid is dat door-dringend is en alle andere geluiden overstemt.

Bij Wat Phra That Doi Suthep, Chiang Mai Thailand 2023 - de grootste gong die ik tot nu toe heb gezien..

Kijken en Zien is een verschil. Kijken heeft met perceptie te maken en met je bewustzijn. Verandert dit dan verandert ook je kijk op de werkelijkheid. Zien staat in wezen los van je zintuigen en heeft te maken met Waarheid als bronprincipe. Zien is waarheid (the One Truth die in alles Is) en je kunt er niet omheen.

De naakte waarheid Zien kan erg bevrijdend en noodzakelijk zijn en je bevrijden van overbodige energetische ballast! In het nagualisme zoals dat door Calos Castaneda beoefent werd en in de wijsheid van vele andere oer-tradities is het jezelf leegmaken en ontdoen van alle vastgehouden perceptie (ideeen, overtuigingen, geloof etc.) zelfs een vereiste wil je voldoende energie over hebben om andere (Dreaming-) realiteiten te kunnen betreden! Nu wordt er voor de komende jaren en zeker 2024 - 2026 een behoorlijke shift in perceptie voorspeld. En dit heeft alles te maken met onze vastgehouden kijk op de werkelijkheid. Dat wat we voor waar hebben gehouden, iedereen individueel maar ook de collectieve waarheden schudden op haar grondvesten.


Letterlijk trilt de grond ónder onze voeten met veel seismische activiteit en van bóven is er de Zon die vanuit stevige Zonnevlammen haar deeltjes uitstoot richting Aarde en ons eigen energetische, elektromagnetisch veld.


Figuurlijk trilt het ook aan alle kanten omdat het kussen van wat nog veilig en heilig leek, flink opgeschud wordt. Nog steeds ja, inderdaad en steeds weer.. totdat we kunnen vrij-geven waar we uiterlijk zo aan gehecht zijn. Waar we mee geïdentificeerd zijn ondanks weten en wil.

Het geboorterecht dat we hebben van nature behelst dat we recht hebben als ziel op optimaal geluk, gezondheid en bewustzijn en dat we dat vermogen om dit te ervaren allemaal in potentie hebben.

Als wij staan in ons geboorterecht doen we de Aarde en de natuur automatisch ook recht. Hoe kun je iemand pijn doen vanuit puurheid?

Hoe kun je bewust vervuilen als je hart Open is?


Het prachtige nieuws voor het komende jaar is is dat we de kans hebben echt onszelf op een dieper niveau dan ooit tevoren te gewaar-worden, ont-dekken, te her-evalueren, te waarde -eren.


Hoe intens gelukkig mag je zijn van jezelf? Hoeveel Licht mag er zijn?

Licht is Waarheid.


Kijken en Zien is een verschil. In Zien zit waarheid. Echt Zien is waarheid (the One Truth die in alles Is) en wanneer iets echt geZien is kun je er niet meer omheen. Als ik kijk naar wat ik moeilijk vind bijvoorbeeld, moeilijk om aan te kijken, te horen of te voelen, dan Zie ik daarbij mijn eigen gehechtheid aan dat wat door mij als pijnlijk of moeilijk ervaren wordt en ik zie dat dat ergens vandaan komt. Dat ik het heb gekoppeld aan iets dat slechts gedeeltelijk waar is. Iets waar ik een beetje gehecht aan ben geraakt of heel erg gehecht. Bang om deze gehechtheid te ontmaskeren zelfs. Het voelt toch een beetje aan alsof je minder wordt, alspf je een beetje sterft.. Sinds ik heb besloten om mijzelf te openen voor de One Truth is de ont-maskering veel minder pijnlijk en zelfs verheugend. Als je Ziet in het Licht van Waarheid dan ontdek je altijd samenhang en dat het klopt met het Geheel.


Namaste -

💎🦉 EekeSjoukje Roodvoets Crystal Owl Teachings Pad naar Meesterschap: https://www.crystal-owl.com/teachings-crystal-owl Shambala Teachings https://www.crystal-owl.com/shambala-diamond-heart-teachings

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page