Ervaringsavond Sacred Feminine  

Maandag-avonden 1x per maand / Aanvang 19.45u.- 22u./ Bijdrage 12 euro

22 juni - 20 juli - 21 sept. - 19 okt.- 16 nov. - 14 dec. 2020  - 

 

 

 


 

 

 

Op deze avonden die door deelnemers als zeer bijzonder worden ervaren laten vrouwelijke Wizzars, Sacred feminine Oerkrachten en Opgestegen Meesters

zich voelen. De Lionpeople hebben aangegeven dat zij de komende Tijd tijdens deze Ervaringsavonden nieuwe informatie gaan delen over de nieuwe lichtfrequenties en verborgen Kennis die vrijkomt.

 

Maandagavond 20 juli: Sacred Feminine - the Lionpeople 

Iedere maand op een Maandagavond zijn er binnen Crystal Owl nu Ervaringsavonden mbt het Sacred Feminine aspect dat terugkeert naar de Aarde. De Lionpeople hebben aangegeven dat zij de komende Tijd tijdens deze Ervaringsavonden nieuwe informatie gaan delen. De Lionpeople zijn een sterrenras, afkomstig van oa. Sirius. Zij zijn van oudsher Poortwachters (Gatekeepers) en hoeders van oude kennis. Omdat Aarde en alle levende wezens wezenlijke transformaties doormaken en het de Tijd is voor Openbaring van oeroude Wijsheid die zolang verborgen is gebleven laten zij zich momenteel erg voelen en zien.

De Lionpeople en met name de white lionesses hebben zich luid en duidelijk aangekondigd tijdens de vorige 2 Ervaringsavonden. Zij geven te kennen dat ze de komende tijd informatie zullen gaan doorgeven mbt de nieuwe lichtfrequencies die op Aarde manifest gaan worden.  


Tijd: inloop 19.30u. / aanwezig 19.45u. (eindtijd 22.00uur)

Lokatie: Crystal Owl, de Bourbonstraat 54, Sneek

Bijdrage: 12 euro contant

 

 

 

 

NIEUW Inhoud ontvangen per email

 

 

 

 

 

 

Is de reis-afstand voor jou te groot voor een avondje heen en weer of kun je niet komen, dan is het vanaf nu ook mogelijk om de Inhoud van de doorgevingen op schrift te ontvangen via email (pdf-formaat).

De doorgevingen bestaan uit verhandelingen/ tekst en soms worden er door de Lionpeople runes en energetische doorgevingen aan toegevoegd. De inhoud is iedere keer nieuw. 

Nb. Op de Ervaringsavond zelf stellen deelnemers persoonlijke vragen aan de Lionpeople. De antwoorden die hierop gegeven worden (vaak diep en vol licht en humor) zijn niet toegevoegd aan dit document.    


Bijdrage: niet-deelnemer: 15 euro / deelnemers ervaringsavond: 7,50 euro*
*Ben je bij de desbetreffende Ervaringsavond geweest en wil je graag het document toegezonden krijgen dan is de bijdrage hiervoor 7,50 euro.

 

Vermeld hierbij a.u.b. je naam en mailadres en om welke Ervaringsavond- datum het gaat.

Na het overmaken van 15 euro op rekeningnummer NL30 ASNB 0781 2551 12
tnv Crystal Owl krijg je het document toegezonden.

  

 

 

 

Achtergrond- informatie: De tot standkoming van de Ervaringsavonden
Sinds 1998 ben ik betrokken geraakt bij de Wizzars van MyanMar en Tibet doordat zij met indringende boodschappen verschenen in mijn meditaties. Er werd gezegd dat wij elkaar ooit fysiek zouden ontmoeten en destijds leek dat ver van mijn realiteit af te staan. 

Pas een aantal jaren geleden kwam in dit proces voor mij een stroomversnelling dat uiteindelijk heeft geleid tot het bezoeken van het klooster van de Wizzars in MyanMar in februari 2019.  

Hier maakte ik kennis met de alchemist-monniken en de concrete kennis en wijsheid van de wizzars.
Wizzars zijn mensen die hun leven hebben weten te verlengen; ze worden realised ones genoemd of bodhisattva's en ze dienen volledig het welzijn van de Aarde en de mensheid en alle rijken van bestaan. 
In MyanMar zijn de wizzars voor zover men ze kent zeer gerespecteerd (al was het in het huidige regime tot 2005 verboden om afbeeldingen van hen in het openbaar te tonen). Veel inwoners hebben persoonlijke ervaringen met ze doordat de wizzars af en toe nog steeds healingen en teachings geven in het openbaar..
Met name met Wizzar Sayadaw U. Kowida heb ik telepatisch een sterke band. Dit is ontstaan rond 1998 tijdens diepe dagelijkse meditaties die ik deed  gericht op het hart. Meer informatie over hem lees je hier.


Vrouwelijke Wizzars
Er zijn een aantal vrouwen bekend die vanuit ditzelfde klooster wizzars zijn geworden werd in het klooster met schuchterheid verteld toen ik er naar vroeg. Het boeddhisme in het algemeen bekeken kent nog steeds niet een volledig gelijkwaardige positie toe aan vrouwen. Ook de politieke situatie van Azie speelt hier een rol in waarom vrouwen over het algemeen in het verborgene hun pad naar Verlichting bewandelen. 
 
Na mijn thuiskomst terug in Nederland begonnen diverse vrouwelijke wizzars hun kennis middels directe communicatie te delen; een reeks van synchrone gebeurtenissen, heldere visioenen en doorgevingen volgde en dit gaat nog steeds zo. 
Het is tijd zeggen zij dat het Sacrale feminine Bronaspect voor mensen in het lichaam Voelbaar wordt gemaakt. Het is Nu de Tijd dat vrouwen en mannen kennismaken met de vrouwelijke oerbron in zichzelf en dit gaan integreren. Deze integratie is een kosmische beweging waar lange, lange tijd op gewacht is en het zal veel bewustzijn letterlijk gaan ont-ketenen.
Nieuwe en tevens oeroude kennis hierover wil terug naar Aarde komen en herkend en opgenomen worden, zodat vrede en Harmonie kan ontstaan. Dit zal niet alleen het eigen lichaam maar ook het dagelijks leven en de situaties op wereldschaal op een hoger niveau van bewustzijn harmoniseren. Het feminine Bronprincipe kent vele aspecten; de opgestegen meesters/ wizzars / godinnen zijn de ver-beelding en belichaming van deze aspecten. 

 

© 2020 by Crystal White Owl- EekeSjoukje Roodvoets