top of page

Welkom, OHeyO,


Crystal Owl is opgezet als een baken van Licht waarbij Thuiskomen in Jezelf en het oppakken van je eigen Meesterschap centraal staat.
Voor jou als je helderheid en zuiverheid verlangt, heling, hartsverbinding en wijsheid.

 

In de tijd waarin we nu leven vindt collectief grote Verlichting plaats.
De kosmische instroom van hoge lichtfequenties op de Aarde maakt dat het oude letterlijk niet meer 'vastgehouden' kan worden. Hele oude brokken conditionering, onderdrukking en illusies breken af en maken plaats voor het oorspronkelijke.
Dat deze Verlichtingstijd zou aanbreken is sinds tientallen eeuwen voorspeld en kosmisch berekend. Hierbinnen staat centraal dat
de mens zichzelf zal gaan her-inneren en hiermee in haar werkelijke individuele en collectieve Purpose stapt.

Het is benoemd als oa. de Tijd van de Nieuwe Zon, the great Awakening, de Regenboog-profetie.
Vele bodhisattva's, verlichte meesters, leraren en wijze shamanen in alle tradities hebben het mogelijk gemaakt dat wij nu collectief het bewustzijn op een hoger plan kunnen brengen. Vanuit werelden uit het zicht voor de meeste mensen is doorlopend liefde en wijsheid geschonken aan de Aarde met al haar bewoners.  
Oer-oude Voorwerpen en tempels die ontworpen zijn voor deze tijd komen nu aan het Licht; het laat een kennis zien en het laat beschavingen zien die op Aarde hebben geleefd waarvan de geschiedenisboeken niet reppen. 

 

Kennis en wijsheid over oorspronkelijkheid
De waarheid en wijsheid over oorspronkelijkheid en hierin verlichting en meesterschap te ontwikkelen is sinds mensenheugenis bewaard. Het is versleuteld en verzegeld om de zuivere inhoud te beschermen. We leven nu in een tijd waarin deze wijsheid en kennis weer beschikbaar wordt.
De kennis en kunde die ik sinds mijn twintiger jaren ontvang in de vorm van initiaties en teachings komen voort vanuit gerealiseerde (onsterfelijke) meesters en vanuit de oeroude kennis-lijn die Chief Dancing Thunder doorgeeft.


Zuiverheid, Wijsheid, Waarheid en Liefde: binnen Crystal Owl zijn dit de Bron-principes waar alles vanuit ontstaat en ontstaan is.


AANBOD

 

 

 

 

Pad naar Prana Living -Licht Leven
Prana Living en zoals ik dit heb opgezet gaat over
de levensenergie totaal te kunnen ont-vangen waardoor er zoveel vreugde en vrijheid ontstaat.
Het is een proces van loslaten en het vrijgeven van patronen en aangeleerd gedrag en jezelf bewust verbinden vanuit oer-vertouwen met Prana, levensenergie..
Dit leidt tot veel minder eten en onthecht zijn van de mentale en emotionele noodzaak tot voeding. Dit kan doorgaan tot onthouding van voeding, dat is een diepe innerlijke keuze maar niet zozeer het hoofddoel.
Het belangrijkste is weer in contact te zijn met je ware Natuur en Vermogens en de intense, diepe en stille levenskracht die er altijd IS en het werkelijk in het hier en NU te (be-)LEVEN.

Begin februari 2024 start er weer een groep en Jij kunt hierbij zijn als je wilt!

Meer weten en nieuwsgierig?  Klik hier voor meer info. & data. 
Er zijn gratis Prana
Introductie-bijeenkomsten in december
.


Een warm Welkom! 
EekeSjoukje Roodvoets

Crystal White Owl

UniverseAwareItself-hummingbird_edited.jpg
ES 1 2020-1.jpg

EekeSjoukje Roodvoets 

Crystal Owl
de Bourbonstraat 54 
8606 BN Sneek 
Friesland, the Netherlands

Contact
T +31 (0) 645945888

M eekesjoukjeroodvoets@msn.com


Bank: NL30 ASNB 0781 2551 12

BTWnr.: NL001453068B98
KvKnr: 73584886


Jouw Privacy
Uiteraard gaan we bij Crystal Owl zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. 
Lees hier de Privacy-verklaring 

bottom of page